0158. மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத்

Rate this post

0158. மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத்

0158. Miguthiyaan Mikkavai Seithaaraith

 • குறள் #
  0158
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
  தகுதியான் வென்று விடல்.
 • விளக்கம்
  மனச் செருக்கினாலே தீமை செய்தவரை, தாம் தம்முடைய பொறுமையினாலே வென்றுவிடுதல் வேண்டும்.
 • Translation
  in English
  With overweening pride when men with injuries assail,
  By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail.
 • Meaning
  Let a man by patience overcome those who through pride commit excesses.

Leave a comment