0157. திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும்

Rate this post

0157. திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும்

0157. Thiranalla Tharpirar Seiyinum

 • குறள் #
  0157
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
  அறனல்ல செய்யாமை நன்று.
 • விளக்கம்
  தனக்குப் பிறர் தீய செயல்களைச் செய்தாலும், அவற்றுக்கு வருந்தி அறமற்ற செயல்களைச் செய்யாமல் இருத்தல் நல்லது.
 • Translation
  in English
  Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap;
  Grieve for their sin, thyself from vicious action keep!
 • Meaning
  Though others inflict injuries on you, yet compassionating the evil (that will come upon them) it will be well not to do them anything contrary to virtue.

Leave a comment