0155. ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே

Rate this post

0155. ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே

0155. Oruththaarai Ondraaga Vaiyaare

 • குறள் #
  0155
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
  பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.
 • விளக்கம்
  பிறர் தீமை செய்த போது அதைப் பொறுத்துக் கொள்ளாமல் அவரைத் தண்டித்தவரை அறிவுடையோர் மதியார்; அதனைப் பொறுத்துக் கொண்டவரைப் பொன் போன்று உயர்வாக மதிப்பர்.
 • Translation
  in English
  Who wreak their wrath as worthless are despised;
  Who patiently forbear as gold are prized.
 • Meaning
  (The wise) will not at all esteem the resentful. They will esteem the patient just as the gold which they lay up with care.

Leave a comment