0153. இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால்

Rate this post

0153. இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால்

0153. Innamyul Inmai Virundhoraal

 • குறள் #
  0153
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பொறையுடைமை (Poraiyudaimai)
  The Possession of Patience: Forbearance
 • குறள்
  இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
  வன்மை மடவார்ப் பொறை.
 • விளக்கம்
  வறுமைகளில் மிக்க வறுமை விருந்தினரை வரவேற்காது விடுதல்; வலிமைகளுள் சிறந்த வலிமை அறிவின்மையால் தீமை செய்பவரைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதல்.
 • Translation
  in English
  The sorest poverty is bidding guest unfed depart;
  The mightiest might to bear with men of foolish heart.
 • Meaning
  To neglect hospitality is poverty of poverty. To bear with the ignorant is might of might.

Leave a comment