0150. அறன்வரையான் அல்ல செயினும்

0150. அறன்வரையான் அல்ல செயினும்

0150. Aranvaraiyaan Alla Seyinum

 • குறள் #
  0150
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
  பெண்மை நயவாமை நன்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் அறநெறியில் நில்லாமல் தீமைகளைச் செய்பவனானாலும், பிறன் மனைவியை விரும்பவில்லையென்றால், அஃது அவனுக்கு மிகவும் நன்மையுடையதாகும்.
 • Translation
  in English
  Though virtue’s bounds he pass, and evil deeds hath wrought;
  At least, ’tis good if neighbour’s wife he covet not.
 • Meaning
  Though a man perform no virtuous deeds and commit (every) vice, it will be well if he desire not the
  womanhood of her who is within the limit (of the house) of another.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.