0148. பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை

Rate this post

0148. பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை

0148. Piranmanai Nokkaatha Peraanmai

 • குறள் #
  0148
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
  அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.
 • விளக்கம்
  பிறன் மனைவியை ஆசையோடு பார்க்காத பெருங்குணம், அறிவுடையோர்க்கு நிரம்பிய ஒழுக்கமுமாகும்.
 • Translation
  in English
  Manly excellence, that looks not on another’s wife,
  Is not virtue merely, ’tis full ‘propriety’ of life.
 • Meaning
  That noble manliness which looks not at the wife of another is the virtue and dignity of the great.

Leave a comment