0146. பகைபாவம் அச்சம் பழியென

Rate this post

0146. பகைபாவம் அச்சம் பழியென

0146. Pagaipaavam Achcham Pazhiyena

 • குறள் #
  0146
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
  இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்.
 • விளக்கம்
  பிறனுடைய மனைவியை விரும்பி அவன் வீட்டில் செல்பவனிடத்தில் பகை, பாவம், பழி, பயம் என்னும் நான்கும் நீங்காமல் இருக்கும்.
 • Translation
  in English
  Who home ivades, from him pass nevermore,
  Hatred and sin, fear, foul disgrace; these four.
 • Meaning
  Hatred, sin, fear, disgrace; these four will never leave him who goes in to his neighbour’s wife.

Leave a comment