0144. எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம்

Rate this post

0144. எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம்

0144. Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam

 • குறள் #
  0144
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
  தேரான் பிறனில் புகல்.
 • விளக்கம்
  சிறிதளவும் தமது குற்றத்தை ஆராயாமல் பிறனுடைய வீட்டில் நுழைதல், எவ்வளவு பெருமை உடையவருக்கும் இழிவைத் தருவதன்றி வேறு எவ்வாறு முடியும்?
 • Translation
  in English
  How great soe’er they be, what gain have they of life,
  Who, not a whit reflecting, seek a neighbour’s wife.
 • Meaning
  However great one may be, what does it avail if, without at all considering his guilt, he goes unto the wife of another ?

Leave a comment