0143. விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற

Rate this post

0143. விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற

0143. Vilindhaarin Verallar Mandra

 • குறள் #
  0143
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  பிறனில் விழையாமை (Piranil Vizhaiyaamai)
  Not Coveting Another’s Wife
 • குறள்
  விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
  தீமை புரிந்துதொழுகு வார்.
 • விளக்கம்
  பாவத்தின் வழி நின்றவர்கள் எல்லாருள்ளும் பிறனுடைய மனைவியை விரும்பி அவன் தலை வாயிலில் நிற்பவரைப் போல அறியாமையுள்ளவர் இல்லை.
 • Translation
  in English
  They’re numbered with the dead, e’en while they live, -how otherwise?
  With wife of sure confiding friend who evil things devise.
 • Meaning
  Certainly they are no better than dead men who desire evil towards the wife of those who undoubtingly confide in them.

Leave a comment