0135. அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று

Rate this post

0135. அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று

0135. Azhukkaa Rudaiyaankan Aakkampondru

 • குறள் #
  0135
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன்று இல்லை
  ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.
 • விளக்கம்
  பொறாமையுடையவனிடம் செல்வம் நிற்காது போல், ஒழுக்கம் இல்லாதவனிடத்தில் உயர்ச்சி இல்லையாகும்.
 • Translation
  in English
  The envious soul in life no rich increase of blessing gains,
  So man of ‘due decorum’ void no dignity obtains.
 • Meaning
  Just as the envious man will be without wealth, so will the man of destitute of propriety of conduct be without greatness.

Leave a comment