0134. மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும்

Rate this post

0134. மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும்

0134. Marappinum Othuk Kolalaagum

 • குறள் #
  0134
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
  பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  மறை நூல்களைக் கற்பவன் கற்றதை மறக்க நேர்ந்தாலும் அதனை மீண்டும் கற்றுக்கொள்ளலாம். அவனது ஒழுக்கத்தில் குறைவுபட்டால் அவனுடைய குடியின் சிறப்புக் கெடும்.
 • Translation
  in English
  Though he forget, the Brahman may regain his Vedic lore;
  Failing in ‘decorum due,’ birthright’s gone for evermore.
 • Meaning
  A Brahman though he should forget the Vedas may recover it by reading; but, if he fail in propriety of conduct even his high birth will be destroyed.

Leave a comment