0133. ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை

3/5 - (2 votes)

0133. ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை

0133. Ozhukkam Udaimai Kudimai

 • குறள் #
  0133
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல் (Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  ஒழுக்கமுடைமை (Ozhukkamudaimai)
  The Possession of Decorum
 • குறள்
  ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
  இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் உயர்ந்த குளத்தில் பிறந்தவனாதலை நல்லொழுக்கம் காட்டும்; ஒழுக்கத்தினின்று தவறுதல் அவனைத் தாழ்ந்த குலத்தினனாக்கி விடும்.
 • Translation
  in English
  ‘Decorum’s’ true nobility on earth;
  ‘Indecorum’s’ issue is ignoble birth.
 • Meaning
  Propriety of conduct is true greatness of birth, and impropriety will sink into a mean birth.

Leave a comment