0130. கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான்

Rate this post

0130. கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான்

0130. Kadangaaththuk Katradangal Aatruvaan

 • குறள் #
  0130
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
  அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.
 • விளக்கம்
  மனத்தில் சினம் உண்டாகாமல் தடுத்துக் கற்க வேண்டியவற்றைக் கற்று அடக்கம் உடையவனாக இருப்பவனிடம், அறக்கடவுள் சென்றடையும் சமயத்தை எதிர் பார்த்திருக்கும்.
 • Translation
  in English
  Who learns restraint, and guards his soul from wrath,
  Virtue, a timely aid, attends his path.
 • Meaning
  Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self-control, guards himself against anger.

Leave a comment