0129. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும்

4/5 - (1 vote)

0129. தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும்

0129. Theeyinaar Chuttapun Ullaarum

 • குறள் #
  0129
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
  நாவினாற் சுட்ட வடு.
 • விளக்கம்
  நெருப்பினால் சுட்டபுன்னால் உடம்பில் தழும்பு ஏற்பட்டாலும், மனத்தில் ஆறும். நாவினால் தீய சொல் சொல்லிச் சுட்ட தழும்பு மனத்திலே ஒருபோதும் ஆறாது.
 • Translation
  in English
  In flesh by fire inflamed, nature may thoroughly heal the sore;
  In soul by tongue inflamed, the ulcer healeth never more.
 • Meaning
  The wound which has been burnt in by fire may heal, but a wound burnt in by the tongue will never heal.

Leave a comment