0128. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன்

Rate this post

0128. ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன்

0128. Ondraanun Theechchol Porutpayan

 • குறள் #
  0128
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
  நன்றாகா தாகி விடும்.
 • விளக்கம்
  தீய சொற்களின் பொருளால் விளையும் தீமையானது ஒருவனிடம் உண்டானால் அதனால் மற்ற அறங்களாலும் பயன் இல்லாது போகும்.
 • Translation
  in English
  Though some small gain of good it seem to bring,
  The evil word is parent still of evil thing.
 • Meaning
  If a man’s speech be productive of a single evil, all the good by him will be turned into evil.

Leave a comment