0127. யாகாவா ராயினும் நாகாக்க

5/5 - (1 vote)

0127. யாகாவா ராயினும் நாகாக்க

0127. Yaagaavaa Raayinum Naakaakka

 • குறள் #
  0127
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால்
  சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப் பட்டு.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் எவற்றைக் காக்காவிட்டாலும் நாவைக் காத்தல் வேண்டும்; அவ்வாறு காக்கவில்லைஎன்றால் குற்றமான சொற்களைச் சொல்லி தாமே துன்பம் அடைவர்.
 • Translation
  in English
  Whate’er they fail to guard, o’er lips men guard should keep;
  If not, through fault of tongue, they bitter tears shall weep.
 • Meaning
  Whatever besides you leave unguarded, guard your tongue; otherwise errors of speech and the consequent misery will ensue.

Leave a comment