0126. ஒருநம்யுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல்

Rate this post

0126. ஒருநம்யுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல்

0126. Orunamyul Aamaipol Aindhadakkal

 • குறள் #
  0126
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  ஒருநம்யுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
  எழுநம்யும் ஏமாப் புடைத்து.
 • விளக்கம்
  ஆமை தன் உறுப்புகளை உள்ளே இழுப்பதுபோல ஒருவன் ஒரு பிறப்பில் ஐம்பொறிகளையும் அடக்குவானெனில் அஃது அவனை அடுத்த ஏழு பிறப்புகளிலும் தீமையிலிருந்து பாதுகாக்கும்.
 • Translation
  in English
  Like tortoise, who the five restrains
  In one, through seven world bliss obtains.
 • Meaning
  Should one throughout a single birth, like a tortoise keep in his five senses, the fruit of it will prove a safe-guard to him throughout the seven-fold births.

Leave a comment