0125. எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல்

Rate this post

0125. எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல்

0125. Ellaarkkum Nandraam Panithal

 • குறள் #
  0125
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
  செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து.
 • விளக்கம்
  அடங்கி நடத்தல் எல்லோருக்கும் நல்லதாகும்; அவ்வெல்லாருள்ளும் செல்வர்க்கே அது மற்றொரு செல்வமாகும் சிறப்பினையுடையது.
 • Translation
  in English
  To all humility is goodly grace; but chief to them
  With fortune blessed, -’tis fortune’s diadem.
 • Meaning
  Humility is good in all; but especially in the rich it is (the excellence of) higher riches.

Leave a comment