0123. செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும்

Rate this post

0123. செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும்

0123. Serivarindhu Seermai Payakkum

 • குறள் #
  0123
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
  ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து ஒருவன் அடங்கி நடந்தால், அவ்வடக்கம் பிறரால் மதிக்கப்பட்டு, அவனுக்குச் சிறப்பைத் தரும்.
 • Translation
  in English
  If versed in wisdom’s lore by virtue’s law you self restrain.
  Your self-repression known will yield you glory’s gain.
 • Meaning
  Knowing that self-control is knowledge, if a man should control himself, in the prescribed course, such self-control will bring him distinction among the wise.

Leave a comment