0121. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்

Rate this post

0121. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும்

0121. Adakkam Amararul Uikkum

 • குறள் #
  0121
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அடக்கமுடைமை (Adakkamudaimai)
  The Possession of Self-Restraint
 • குறள்
  அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
  ஆரிருள் உய்த்து விடும்.
 • விளக்கம்
  அடக்கம் என்னும் பண்பு ஒருவனைத் தேவர் நடுவே கொண்டு சேர்க்கும்; அடங்காமை என்னும் குணம் நரகத்தில் தள்ளி விடும்.
 • Translation
  in English
  Control of self does man conduct to bliss th’ immortals share;
  Indulgence leads to deepest night, and leaves him there.
 • Meaning
  Self-control will place (a man) among the Gods; the want of it will drive (him) into the thickest darkness (of hell).

Leave a comment