0119. சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம்

Rate this post

0119. சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம்

0119. Sorkottam Illathu Seppam

 • குறள் #
  0119
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
  உட்கோட்டம் இன்மை பெறின்.
 • விளக்கம்
  நடுவுநிலையாவது ஒருவனது சொல்லில் குற்றம் இல்லாதிருத்தல். அவனது உள்ளம் நடுவு நிலைமையில் இருக்குமானால், சொல்லில் குற்றம் இல்லாத நிலைமை உண்டாகும்.
 • Translation
  in English
  Inflexibility in word is righteousness,
  If men inflexibility of soul possess.
 • Meaning
  Freedom from obliquity of speech is rectitude, if there be (corresponding) freedom from bias of mind.

Leave a comment