0117. கெடுவாக வையாது உலகம்

Rate this post

0117. கெடுவாக வையாது உலகம்

0117. Keduvaaga Vaiyaathu Ulagam

 • குறள் #
  0117
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  கெடுவாக வையாது உலகம் நடுவாக
  நன்றிக்கண் தங்கியான் தாழ்வு.
 • விளக்கம்
  நடவுநிலைமை தவறாத அறநெறியை மேற்கொண்டொழுகும் ஒருவன் அடையும் வறுமையை, அறிவுடையோர் தாழ்வாகக் கருதமாட்டார்.
 • Translation
  in English
  The man who justly lives, tenacious of the right,
  In low estate is never low to wise man’s sight.
 • Meaning
  The great will not regard as poverty the low estate of that man who dwells in the virtue of equity.

Leave a comment