0115. கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல

Rate this post

0115. கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல

0115. Kedum Perukkamum Illalla

 • குறள் #
  0115
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக்
  கோடாமை சான்றோர்க் கணி.
 • விளக்கம்
  தாழ்வும், உயர்வும் ஒருவர் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல. அவரவர் வினைகளால் வரும் என்பதை அறிந்து, நடுவுநிலை தவறாதிருத்தல் அறிவால் நிறைந்தவர்க்கு அழகாகும்.
 • Translation
  in English
  The gain and loss in life are not mere accident;
  Just mind inflexible is sages’ ornament.
 • Meaning
  Loss and gain come not without cause; it is the ornament of the wise to preserve evenness of mind (under both).

Leave a comment