0111. தகுதி எனவொன்று நன்றே

Rate this post

0111. தகுதி எனவொன்று நன்றே

0111. Thaguthi Enavondru Nandre

 • குறள் #
  0111
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  நடுவு நிலைமை (Naduvu Nilaimai)
  Impartiality
 • குறள்
  தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால்
  பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் வேறுபாடின்றி எல்லோரிடத்தும் முறைமை தவறாது நடந்தால் அந்நடுவுநிலைமை என்னும் ஓர் அறமே நன்மையைத் தரும்.
 • Translation
  in English
  If justice, failing not, its quality maintain,
  Giving to each his due, -’tis man’s one highest gain.
 • Meaning
  That equity which consists in acting with equal regard to each of (the three) divisions of men [enemies, strangers and friends] is a pre-eminent virtue.

Leave a comment