0110. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்

Rate this post

0110. எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம்

0110. Ennandri Kondraarkkum Uivundaam

 • குறள் #
  0110
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
  செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.
 • விளக்கம்
  எத்தகைய அறத்தை அழித்தவர்க்கும் பாவத்திலிருந்து நீங்கும் வழி உண்டு; ஆனால் ஒருவன் செய்த உதவியை மறந்தவர்க்கு அதிலிருந்து உய்யும் வழி இல்லை.
 • Translation
  in English
  Who every good have killed, may yet destruction flee;
  Who ‘benefit’ has killed, that man shall ne’er ‘scape free!
 • Meaning
  He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who has killed a benefit.

Leave a comment