0109. கொன்றன்ன இன்னா செயினும்

Rate this post

0109. கொன்றன்ன இன்னா செயினும்

0109. Kondranna Innaa Seyinum

 • குறள் #
  0109
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
  ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும்.
 • விளக்கம்
  நன்மை செய்த ஒருவர், கொலை செய்வது போன்ற கொடுமையைச் செய்தாரானாலும், அவர் செய்த ஓர் உதவியை நினைத்தால் அத்தீமை மறைந்து போகும்.
 • Translation
  in English
  Effaced straightway is deadliest injury,
  By thought of one kind act in days gone by.
 • Meaning
  Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the thought of one benefit (formerly) conferred.

Leave a comment