0108. நன்றி மறப்பது நன்றன்று

Rate this post

0108. நன்றி மறப்பது நன்றன்று

0108. Nandri Marappathu Mandrandru

 • குறள் #
  0108
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
  அன்றே மறப்பது நன்று.
 • விளக்கம்
  ஒருவன் செய்த நன்மையை ஒருபோதும் மறத்தலாகாது; அவன் செய்த தீமையை உடனே மறப்பது நல்லது.
 • Translation
  in English
  ‘Tis never good to let the thought of good things done thee pass away;
  Of things not good, ’tis good to rid thy memory that very day.
 • Meaning
  It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the very moment (in which it is inflicted).

Leave a comment