0107. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர்

Rate this post

0107. எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர்

0107. Ezhumai Ezhupirappum Ulluvar

 • குறள் #
  0107
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
  விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.
 • விளக்கம்
  நல்லவர், தம் துன்பத்தை நீக்கியவரின் நட்பை, தொடர்ந்து வருகின்ற ஏழுவகைப் பிறப்புகளிலும் மறவாது நினைப்பர்.
 • Translation
  in English
  Through all seven worlds, in seven-fold birth, Remains in mem’ry of the wise.
  Friendship of those who wiped on earth, The tears of sorrow from their eyes.
 • Meaning
  (The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of those who have wiped away their affliction.

Leave a comment