0105. உதவி வரைத்தன்று உதவி

Rate this post

0105. உதவி வரைத்தன்று உதவி

0105. Udhavi Varaiththandru Udhavi

 • குறள் #
  0105
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  செய்ந்நன்றி அறிதல் (Seinnandri Arithal)
  The Knowledge of Benefits Conferred: Gratitude
 • குறள்
  உதவி வரைத்தன்று உதவி உதவி
  செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.
 • விளக்கம்
  ஒருவர் செய்யும் உதவியின் அளவு, அதன் மதிப்பைப் பொருத்ததன்று; செய்யப்பட்டவரின் பண்பினைப் பொருத்ததாகும்.
 • Translation
  in English
  The kindly aid’s extent is of its worth no measure true;
  Its worth is as the worth of him to whom the act you do.
 • Meaning
  The benefit itself is not the measure of the benefit; the worth of those who have received it is its measure.

Leave a comment