0100. இனிய உளவாக இன்னாத

5/5 - (1 vote)

0100. இனிய உளவாக இன்னாத

0100. Iniya Ulavaaga Innaatha

 • குறள் #
  0100
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
  கனிஇருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.
 • விளக்கம்
  இனிய சொற்களைக் கூறாமல் இனியவையில்லாத கடுஞ்சொற்களை ஒருவன் கூறுதல், தன்னிடம் உள்ள கனியை உண்ணாது, இனிமையில்லாத காயை உண்பது போன்றதாகும்.
 • Translation
  in English
  When pleasant words are easy, bitter words to use,
  Is, leaving sweet ripe fruit, the sour unripe to choose.
 • Meaning
  To say disagreeable things when agreeable are at hand is like eating unripe fruit when there is ripe.

Leave a comment