0099. இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான்

Rate this post

0099. இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான்

0099. Insol Initheendral Kaanbaan

 • குறள் #
  0099
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
  வன்சொல் வழங்கு வது.
 • விளக்கம்
  பிறர் சொல்லும் இனிய சொல் தனக்கு இனிமையாக இருத்தலை உணர்கின்றவன், பிறரிடம் கடுஞ்சொல் பேசுவது ஏன்?
 • Translation
  in English
  Who sees the pleasure kindly speech affords,
  Why makes he use of harsh, repellant words?
 • Meaning
  Why does he use harsh words, who sees the pleasure which sweet speech yields?

Leave a comment