0098. சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல்

Rate this post

0098. சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல்

0098. Sirumaiyuvu Neengiya Insol

 • குறள் #
  0098
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  சிறுமையுவு நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
  இம்மையும் இன்பம் தரும்.
 • விளக்கம்
  பிறருக்குத் துன்பம் கொடுக்காத இனிய சொல், ஒருவனுக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் இன்பம் தரும்.
 • Translation
  in English
  Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart,
  In world to come and in this world impart.
 • Meaning
  Sweet speech, free from harm to others, will give pleasure both in this world and in the next.

Leave a comment