0096. அல்லவை தேய அறம்பெருகும்

Rate this post

0096. அல்லவை தேய அறம்பெருகும்

0096. Allavai Theya Aramperugum

 • குறள் #
  0096
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
  நாடி இனிய சொலின்
 • விளக்கம்
  நன்மையைத்தரும் சொற்களை ஆராய்ந்து ஒருவன் இனிமையாகச் சொல்வானானால், தீமைகள் கெட்டு அறம் வளரும்.
 • Translation
  in English
  Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow;
  In him the power of vice declines, and virtues grow.
 • Meaning
  If a man, while seeking to speak usefully, speaks also sweetly, his sins will diminish and his virtue increase.

Leave a comment