0094. துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும்

Rate this post

0094. துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும்

0094. Thunburooum Thuvvaamai Illaagum

 • குறள் #
  0094
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
  இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  எவரிடத்தும் இன்பத்தைக் கொடுக்கும் இனிய சொற்களைப் பேசுகின்றவர்களுக்கு, துன்பத்தைக் கொடுக்கும் வறுமை வந்து சேராது.
 • Translation
  in English
  The men of pleasant speech that gladness breathe around,
  Through indigence shall never sorrow’s prey be found.
 • Meaning
  Sorrow-increasing poverty shall not come upon those who use towards all, pleasure-increasing sweetness of speech.

Leave a comment