0093. முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி

Rate this post

0093. முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி

0093. Mugaththaan Amarndhu Inithunokki

 • குறள் #
  0093
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  முகத்தான் அமர்ந்து இனிதுநோக்கி அகத்தானாம்
  இன்சொ லினதே அறம்.
 • விளக்கம்
  அறம் என்று சொல்லப்படுவது, முகம் மலர்ந்து பார்த்து, உள்ளத்தில் எழும் அன்பு உணர்ச்சியினால் இனிய சொல்லைச் சொல்லுவதேயாகும்.
 • Translation
  in English
  With brightly beaming smile, and kindly light of loving eye,
  And heart sincere, to utter pleasant words is charity.
 • Meaning
  Sweet speech, flowing from the heart (uttered) with a cheerful countenance and a sweet look, is true virtue.

Leave a comment