0092. அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே

Rate this post

0092. அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே

0092. Aganamarndhu Eethalin Nandre

 • குறள் #
  0092
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  அகன்அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
  இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.
 • விளக்கம்
  மனம் மகிழுந்து ஒருவனுக்கு ஒன்றைக் கொடுப்பதை விட, முகம் மலர்ந்து இன்சொல் பேசுதல் சிறந்த தாகும்.
 • Translation
  in English
  A pleasant word with beaming smile’s preferred,
  Even to gifts with liberal heart conferred.
 • Meaning
  Sweet speech, with a cheerful countenance is better than a gift made with a joyous mind.

Leave a comment