0091. இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப்

Rate this post

0091. இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப்

0091. Insolaal Eeram Alaiip

 • குறள் #
  0091
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  இனியவை கூறல் (Iniyavai Kooral)
  The Utterance of Pleasant Words
 • குறள்
  இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறுஇலவாம்
  செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.
 • விளக்கம்
  இன்சொற்களாவன, வஞ்சனையில்லா, அன்போடு கலந்த மெய்ப்பொருள் உணர்ந்தவரின் சொற்களே ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Pleasant words are words with all pervading love that burn;
  Words from his guileless mouth who can the very truth discern.
 • Meaning
  Sweet words are those which imbued with love and free from deceit flow from the mouth of the virtuous.

Leave a comment