0086. செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து

Rate this post

0086. செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து

0086. Selvirundhu Ombi Varuvirundhu

 • குறள் #
  0086
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  செல்விருந்து ஓம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
  நல்வருந்து வானத் தவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  வந்த விருந்தினரை உபசரித்துவிட்டு, இனிவரும் விருந்தினரை உபசரிக்கக் காத்திருப்பவன், தேவர்கட்கு நல்ல விருந்தினனாவான்.
 • Translation
  in English
  The guest arrived he tends, the coming guest expects to see;
  To those in heavenly homes that dwell a welcome guest is he.
 • Meaning
  He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven.

Leave a comment