0085. வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ

Rate this post

0085. வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ

0085. Viththum Idalvendum Kollo

 • குறள் #
  0085
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
  மிச்சில் மிசைவான் புலம்.
 • விளக்கம்
  வந்த விருந்தினரை முதலில் உண்ணச் செய்து, மீதி உணவை உண்ணுகின்றவனுடைய விளை நிலத்தில் அவன் விதைக்காமலே பயிர் விளையும்.
 • Translation
  in English
  Who first regales his guest, and then himself supplies,
  O’er all his fields, unsown, shall plenteous harvests rise.
 • Meaning
  Is it necessary to sow the field of the man who, having feasted his guests, eats what may remain ?

Leave a comment