0082. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல்

Rate this post

0082. விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல்

0082. Virundhu Puraththathaath Thaanundal

 • குறள் #
  0082
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  விருந்தோம்பல் (Virundhombal)
  Cherishing Guests
 • குறள்
  விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
  மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று.
 • விளக்கம்
  விருந்தினர் வீட்டின் வெளியெயிருக்க, தான் மட்டும் தனித்திருந்து உண்பது அமிழ்தமேயானாலும், அது விரும்பத்தக்கதன்று.
 • Translation
  in English
  Though food of immortality should crown the board,
  Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred.
 • Meaning
  It is not fit that one should wish his guests to be outside (his house) even though he were eating the food of immortality.

Leave a comment