0080. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை

Rate this post

0080. அன்பின் வழியது உயிர்நிலை

0080. Anbin Vazhiyathu Uyirnilai

 • குறள் #
  0080
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
  என்புதோல் போர்த்த உடம்பு.
 • விளக்கம்
  அன்போடு பொருந்தி நின்ற உடலே உயிர் நிலை பெரும் உடம்பாகும்; அன்பில்லாதவர் உடல் எலும்பைத் தோலால் மூடப்பெற்ற எலும்புக்கூடே ஆகும்.
 • Translation
  in English
  Bodies of loveless men are bony framework clad with skin;
  Then is the body seat of life, when love resides within.
 • Meaning
  That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin.

Leave a comment