0079. புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும்

Rate this post

0079. புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும்

0079. Puraththurup Pellaam Evanseiyum

 • குறள் #
  0079
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
  அகத்துறுப்பு அன்பி லவர்க்கு.
 • விளக்கம்
  உடம்பின் உள் உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு வெளி உறுப்புகளால் பயன் எதுவும் இல்லை.
 • Translation
  in English
  Though every outward part complete, the body’s fitly framed;
  What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed?
 • Meaning
  Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member.

Leave a comment