0076. அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப

Rate this post

0076. அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப

0076. Araththirke Anbusaar Penba

 • குறள் #
  0076
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
  மறத்திற்கும் அஃதே துணை.
 • விளக்கம்
  அறம் செய்வதற்கே அன்பு துணையாக உள்ளது என்று அறியாதவர் கூறுவர்; ஆனால், தீமையை ஒழிப்பதற்கும் அதுவே துணையாம்.
 • Translation
  in English
  The unwise deem love virtue only can sustain,
  It also helps the man who evil would restrain.
 • Meaning
  The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice.

Leave a comment