0074. அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை

Rate this post

0074. அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை

0074. Anbueenum Aarvam Udaimai

 • குறள் #
  0074
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
  நண்பு என்னும் நாடாச் சிறப்பு.
 • விளக்கம்
  அன்பு, பிறரிடத்து விருப்புடனிருக்கும் தன்மையைக் கொடுக்கும்; அஃது அவனுக்கு நட்பு என்னும் அளவு கடந்த சிறப்பைக் கொடுக்கும்.
 • Translation
  in English
  From love fond yearning springs for union sweet of minds;
  And that the bond of rare excelling friendship binds.
 • Meaning
  Love begets desire: and that (desire) begets the immeasureable excellence of friendship.

Leave a comment