0072. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர்

Rate this post

0072. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர்

0072. Anbilaar Ellaam Thamakkuriyar

 • குறள் #
  0072
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  அன்புடைமை (Anbudaimai)
  The Possession of Love
 • குறள்
  அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
  என்பும் உரியர் பிறர்க்கு.
 • விளக்கம்
  அன்பில்லாதவர் எப்பொருளையும் தாமே அனுபவிப்பர். அன்புடையவர் தம் பொருள் மட்டுமன்று, தமது உடலையும் பிறருக்கு உரிமையாக்குவர்.
 • Translation
  in English
  The loveless to themselves belong alone;
  The loving men are others’ to the very bone.
 • Meaning
  Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love
  consider even their bones to belong to others.

Leave a comment