0070. மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி

Rate this post

0070. மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி

0070. Maganthandhaikku Aatrum Udhavi

 • குறள் #
  0070
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன்தந்தை
  என்நோற்றான் கொல்எனும் சொல்.
 • விளக்கம்
  தன்னைக் கல்வியுடையவனாகிய தந்தைக்கு மகன் செய்யும் பதில் உதவி என்னவென்றால், ‘இவனுடைய தந்தை இவனைப் பெறுவதற்கு என்ன தவம் செய்தானோ’ என்று சொல்லும்படி நடத்தலாகும்.
 • Translation
  in English
  To sire, what best requital can by grateful child be done?
  To make men say, ‘What merit gained the father such a son?’
 • Meaning
  (So to act) that it may be said “by what great penance did his father beget him,” is the benefit which a son should render to his father.

Leave a comment