0069. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும்

Rate this post

0069. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும்

0069. Eendra Pozhuthin Perithuvakkum

 • குறள் #
  0069
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
  சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.
 • விளக்கம்
  தன் மகனைப் பிறர் ‘அறிவொழுக்கங்களில் சிறந்தவன்’ என்று சொல்லக் கேட்ட தாய், அவனைப் பெற்றபொழுது அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவாள்.
 • Translation
  in English
  When mother hears him named ‘fulfill’d of wisdom’s lore,’
  Far greater joy she feels, than when her son she bore.
 • Meaning
  The mother who hears her son called “a wise man” will rejoice more than she did at his birth.

Leave a comment