0067. தந்தை மகற்காற்று நன்றி

Rate this post

0067. தந்தை மகற்காற்று நன்றி

0067. Thanthai Magarkaatru Nandri

 • குறள் #
  0067
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  தந்தை மகற்காற்று நன்றி அவையத்து
  முந்தி இருப்பச் செயல்.
 • விளக்கம்
  தந்தை மகனுக்குச் செய்யும் நன்மை என்னவென்றால், அவனைக் கற்றவர் சபையில் முதன்மை அடையுமாறு செய்தலாகும்.
 • Translation
  in English
  Sire greatest boon on son confers, who makes him meet,
  In councils of the wise to fill the highest seat.
 • Meaning
  The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the
  learned.

Leave a comment