0066. குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம்

Rate this post

0066. குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம்

0066. Kuzhalinithu Yaazhinidhu Enbatham

 • குறள் #
  0066
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  குழல்இனிது யாழ்இனிது என்பதம் மக்கள்
  மழலைச்சொல் கேளா தவர்.
 • விளக்கம்
  தம் குழந்தைகளின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டு மகிழாதவர், குழல் ஓசையும் யாழ் ஓசையும் இனியவை எனக்கூறுவர்.
 • Translation
  in English
  ‘The pipe is sweet,’ ‘the lute is sweet,’ by them’t will be averred,
  Who music of their infants’ lisping lips have never heard.
 • Meaning
  “The pipe is sweet, the lute is sweet,” say those who have not heard the prattle of their own children.

Leave a comment