0065. மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம்

Rate this post

0065. மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம்

0065. Makkalmei Theendal Udarkinbam

 • குறள் #
  0065
 • பால்
  அறத்துப்பால் (Arathuppal) – Virtue
 • இயல்
  இல்லறவியல்(Illaraviyal) – Domestic Virtue
 • அதிகாரம்
  மக்கட்பேறு (Makkatperu)
  The obtaining of Sons
 • குறள்
  மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றுஅவர்
  சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு.
 • விளக்கம்
  குழந்தைகள் தம் பெற்றோரின் உடம்பைத் தொடுதல் உடம்பிற்கு இன்பம் தரும். அக்குழந்தைகளின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டல் காதுக்கு இன்பம் தரும்.
 • Translation
  in English
  To patent sweet the touch of children dear;
  Their voice is sweetest music to his ear.
 • Meaning
  The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the ear.

Leave a comment